Kontaktní údaje:
lecitel.ivan@gmail.com
(doplňující informace
tlačítko "Další kontakty")
Datum poslední úpravy:
11/2012
léčitel Ivan Gellner - léčení na dálku
Pro podmínky pro léčení nemocí klikněte sem - Nemoci


V žádosti uveďte své jméno a příjmení (pokud chcete zůstat anonymní tak stačí křestní jméno a první písmeno příjmení), o koho jde, věk pacienta a typ závislosti (nebo více závislostí - alkohol, drogy, gamblerství  - NE jídlo, kouření nebo závislost na jiné osobě). Do žádosti neuvádějte žádné zdravotní problémy, protože zde objednáváte pouze odstraňování závislostí.
Pokud chcete objednat odstranění závislostí a současně úpravu zdravotního stavu, musíte napsat „dvojitou“ žádost  a dostanete dvě různá evidenční čísla. Je to proto, že pro léčení závislostí musím používat zcela odlišnou a náročnější metodu než pro léčení nemocí.


Na začátku léčení máte 6 měsíců na rozmyšlenou, zda zaplatíte nebo ne (mimo splátky). Není to ale doba zkušební, protože se na mě obvykle obracejí lidé s takovými problémy, které nelze během tak krátké doby výrazně změnit. Pokud se rozhodnete nezaplatit, nemusíte to nijak zdůvodňovat, ale případné obnovení působení je možné pouze po zaplacení celé částky dopředu.

Podmínky pro léčení závislostí (jsou stejné jako pro nemoci, ale závislost se objednává i platí samostatně)


1. rok působení
- cena je 4.900,- Kč
Tato částka je splatná kdykoliv jednorázově do konce 6. měsíce působení (pokud se rozhodnete zaplatit) nebo v pravidelných měsíčních splátkách tak, aby celá částka byla splacena do konce 6. měsíce (tj. zhruba 820,-Kč měsíčně). Pokud splátky přesáhnou dobu 6 měsíců, bude celková cena navýšena o 300,-Kč (např. při splátkách 600,-/měs. nebo při vynechání splátky apod.)
Nabízím tedy možnost zaplatit až koncem 6. měsíce působení - nebo během těchto 6ti měsíců bezplatně zrušit léčení. Berte to tedy tak, že těch 6 měsíců je např. na našetření potřebné částky.


2. rok působení - cena je také 4.900,-Kč
Tato částka je splatná začátkem 2. roku působení a to buď jednorázově nebo rozdělena na dva půlroky (tedy 2x 2.450,-)


3. a jakýkoliv další rok působení
- cena je 2.500,- Kč (ale je možné platit i půlročně 1.250,-Kč)


Pokud žije závislý v zahraničí, ale léčení platí někdo v České republice je cena stejná. V případě platby ze zahraničí do ČR bude výše částky určena přepočtem podle platného kurzu (při objednávání léčení ze zahraničí nezapomeňte uvést zda budete platit v EURO nebo Kč).

 
Máte-li zájem o toto působení a souhlasíte-li s podmínkami , zašlete na tuto e-mailovou adresu lecitel.ivan@gmail.com žádost o léčení, popište problémy, napište o koho jde, věk pacienta a napište větu:

" Souhlasem s podmínkami (a tím souhlasem se zahájením působení) současně dáváte souhlas s tím, že můžu po dobu působení uchovávat Vaše osobní údaje včetně údajů o zdravotním stavu pacienta. Tyto údaje nebudou mnou poskytnuty třetí osobě a v případě ukončení působení budou okamžitě vymazány z mé evidence.."

(Pokud píšete z ciziny, nezapomeňte napsat, jestli za Vás někdo zaplatí tady, nebo pošlete cizí měnu).

Zahájení působení je vždy okamžitě po obdržení žádosti (bez čekací doby a pořadníku). Další podrobnosti vám budou sděleny v zahajovacím dopise.

Případnou písemnou korespondenci zasílejte prosím na následující adresu:

Ivan Gellner

Slunečná 4
634 00 Brno

Podmínky pro léčení závislostí...