Kontaktní údaje:
lecitel.ivan@gmail.com
(doplňující informace
tlačítko "Další kontakty")
Datum poslední úpravy:
09/2019
léčitel Ivan Gellner - léčení na dálku
Léčitel na dálku. Léčení nemocí (např. epilepsie, alergie, kožní problémy, imunita - včetně pomoci při HIV / AIDS atd.) a odstraňování závislostí (alkohol, drogy, automaty - gamblerství) na dálku bez spolupráce nemocného.
6 měsíců "na rozmyšlenou".
Jsem profesionální léčitel s dlouholetou praxí. Mojí specializací je léčení na dálku bez spolupráce nemocného (případně i bez jeho souhlasu - především u závislostí na alkoholu, drogách nebo automatech). Dokážu vyléčit nebo alespoň výrazně ovlivnit mnoho druhů nemocí a problémů (můj pohled na některé nemoci a statistika úspěšnosti těch nejčastějších je v odkazu „O nemocích“). Protože léčím většinou dlouhodobé nebo špatně léčitelné  nemoci, je základní doba léčení výjimečně  kratší než 2 roky -  a během této doby nepřetržitě ovlivňuji organizmus nemocného (závislého). Samozřejmě že pracuji za peníze (viz „Podmínky pro léčení“ v levé části této stránky), ale každý má možnost využít 6ti měsíční dobu na rozmyšlenou a teprve potom se rozhodnout zda zaplatí nebo ne. Tato doba ale není zkušební – spíše bych ji nazval „rozhodovací“ nebo „čekací“. Prostě můžete na konci 6. měsíce říct, že nechcete pokračovat a nemusíte nic platit. Tuto možnost využívají především ti, kdo nechávají léčit někoho blízkého se život ohrožující nemocí, apod.. (Pro další podrobnosti klikněte na odkazy na levé straně této stránky)
Během mého působení může pacient používat léky i využívat jiné léčebné prostředky.


Za stejných podmínek jako léčení lidí provádím i léčení zvířat. Úspěšně jsem už léčil  psy i kočky a také (závodní) koně.

Metoda, kterou pracuji, je moje vlastní a vytvářím ji již více než 20 let (a stále ji zdokonaluji). Je to unikátní systém postupné a komplexní celkové optimalizace organizmu a proto nejsem závislý na konkrétní diagnóze. Během probíhající celkové optimalizace jsou ale vámi uvedené problémy mírně upřednostněny. Některé postřehy a zajímavosti ohledně mého způsobu léčení jsem uvedl  v  „Nestandardní přístup…“ a „Způsob léčení“.

Stejně jako léčím, dokážu na dálku „vyčistit“ libovolný prostor od projevů např. tzv. hlučných duchů (Poltergeist) apod. Podrobnosti jsou popsány v Další služby.


V odkazu Pohledová diagnostika najdete mnou vytvořenou typologii člověka podle vnějších znaků (vlasy, somatotyp) ve vztahu ke zdravotním problémům. Tento spis jsem dokončil 1.11.2010. Můžete si ho stáhnout.
V odkazu Napsal jsem knihu najdete ukázky ze třídílného spisu, který jsem vydal v r. 1998. Je to opis mých deníků z doby, kdy jsem se intenzivně věnoval studiu duchovních nauk.